S ohledem na vývoj epidemiologické situace, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a další opatření vlády ČR, která vešla v platnost ve dnech 12. a 13. března a týkají se ochrany obyvatelstva před rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, reaguje Česká triatlonová asociace takto:

– Do odvolání jsou zrušeny veškeré akce ČTA včetně těch, jejichž počet účastníků nepřekračuje opatřeními stanovenou hranici 30 osob (tedy i pravidelná setkávání trenérů).

– Na neurčitou dobu je přerušena trenérská škola – výuka specializace, kterou ČTA zajišťuje. FTVS UK, která zajišťuje studium všeobecného základu, ale výuku rovněž přerušila.

– Česká triatlonová asociace doporučuje klubům i neoficiálním tréninkovým skupinám, aby došlo k odložení všech soustředění a tréninkových kempů včetně těch, které se měly uskutečnit na území České republiky. Zároveň doporučujeme omezit společné tréninkové procesy a přípravu realizovat individuální formou, a to minimálně po dobu vyhlášení nouzového stavu.

– Co se týká soustředění reprezentačních týmů mimo území České republiky (např. kemp na Mallorce s plánovaným začátkem 10. dubna), bude Česká triatlonová asociace postupovat striktně v souladu s opatřeními vlády ČR tak, aby nebylo ohroženo zdraví sportovců, členů realizačního týmu ani jejich rodinných příslušníků. O konání a termínu soustředění, které organizuje ČTA, bude rozhodnuto s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

– Prosíme sportovce i jejich trenéry, aby vzali na vědomí opatření vlády ze dne 13. března, které stanovuje 14denní karanténní období všem občanům ČR, kteří se vrátí z jedné z 15 rizikových zemí (Čína, Itálie, Írán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko).

– Vzhledem ke zmíněným opatřením není v tuto chvíli možné realizovat ty závody Českého poháru v aquatlonu, jejichž termín zasahuje do období nouzového stavu. Týká se EGE Aquatlonu České Budějovice (15. 3.), Aquatlonu Zlín (22. 3.), CZECHMAN Aquatlonu (29. 3.) a Aquatlonu Příbram (5. 4.). S pořadateli všech těchto závodů jednáme o přesunu závodů na podzimní období tak, aby se pohár mohl uskutečnit.

„V tuto chvíli ovšem nejsme schopni predikovat, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda bude možné plánované závody po skončení nouzového stavu realizovat. Snažíme se přemýšlet pozitivně a věříme, že letní sezona odstartuje podle naplánovaného kalendáře,“ říká Tomáš Petr, technický ředitel ČTA. „Samozřejmě při všech našich rozhodnutích budeme postupovat v naprostém souladu s opatřeními vlády ČR tak, abychom neohrozili zdraví účastníků soutěží.“

Antonín Bauer,
předseda České triatlonové asociace