TJ Spartak Třebíč
Dokumenty

Vyúčtovávání cestovních nákladů


TJ Spartak Třebíč – oddíl triatlonu – vyúčtovávání cestovních nákladů (od 1.1.2020)
1) Každý závodník si povede evidenci závodů, které bude chtít proplatit v přiložené excelovské tabulce. Tabulka bude obsahovat jméno závodníka, datum a místo závodu, druh závodu (běh, aquatlon, triatlon,...), výše startovného a počet ujetých kilometrů tam a zpět– výpočet provedete např. na mapy.cz s tím, že zadáte nejkratší vzdálenost Ke každému závodu přiloží potvrzení o zaplacení startovného, pokud bylo potvrzení vydáno hromadně, napíše se to do poznámky. Pokud to na dokladu není, napište na něj alespoň zezadu vaše jméno a název závodu.  Doklady se seřadí podle data a vloží do nadepsané obálky spolu s evidencí. V případě, že neplatíte startovné (týká se dětí)a budete chtít proplatit ujeté km, bude součástí evidence startovní nebo výsledková listina s podtrženým jménem závodníka. 2) Zpracování dokladů a vyúčtování se bude provádět 1 krát ročně a to v termínu k datu 10.11. 2020 Nejpozději do 15.11. 2020 dodáte pokladníkovi oddílu podklady k vyúčtování. Vyúčtování bude zveřejněno nejpozději do 10. prosince a peníze budou v okamžiku zveřejnění připraveny k vyzvednutí. V případě pozdního dodání dokladů se vrací do pokladny oddílu 20 % z částky (1-5 dnů zpoždění) nebo 40 %  z částky (6-10 dnů zpoždění). Při pozdějším dodání se vrací částka kompletně do oddílové pokladny. 3) Každý rok bude určena maximální částka, kterou může závodník za tímto účelem vybrat. Její výše bude dána oddílovým rozpočtem, počtem členů oddílů a rozhodnutím výboru. Čerpaná částka může být upravena koeficientem (např. 0,7) podle toho, jak se rozpočet a jeho čerpání bude skutečně vyvíjet. Pro rok 2020 jsou stanoveny tyto částky : - 5000 Kč - závody Českého poháru a Mistrovství ČR, dále závody evropských a světových pohárů a ME a MS konané na území ČR - 3000 Kč – ostatní závody - Cestovné a startovné na zahraniční závody se nevyplácí – tyto náhrady může hradit reprezentace ČR nebo můžete využít grantových programů kraje či mimořádnou dotaci města 4) Výplata startovného (vyplácí se pouze základní startovné– tedy bez navýšení, pokud jste nezaplatili včas ) - do částky 500 Kč se vyplácí v plné výši, od 500 do 1100 Kč se vyplácí 50 %, nad 1100 Kč se startovné nevyplácí (maximální výše vyplaceného startovného je tedy 800 Kč, jestliže je startovné např. 900 Kč, bude vám vyplaceno 500 + 50 % ze 400 = 700 Kč) 5) Výplata cestovného – podle mapy.cz  se vyhledá nejkratší cesta do místa závodu a zpět.  Vzdálenost v kilometrech se násobí koeficientem 1 (běh, aquatlon, lyže), koeficientem 1,5 (triatlon, cyklistika, zimní triatlon) nebo koeficientem 2 (kvadriatlon) a dostanete částku v Kč jako náhradu za cestovné. 6) O úhradu cestovného a startovného si každý žádá sám bez ohledu na to, jak a s kým se na závody přepravuje. Jak se vyrovnáte mezi sebou, je otázka vaší okamžité domluvy s řidičem vozidla. 7) Předpokládám, že u mladších závodníků se o vyúčtování postará rodič nebo po domluvě trenér nebo vedoucí tréninkové skupiny. Po domluvě můžete vyúčtování za tréninkovou skupinu dávat na jednom formuláři.
 
Vendula Kaldová

zpět

Soubory ke stažení

Pravidla k proplacení_2020 Evidence závodů 2020
Kalendář akcí
Hledej