TJ Spartak Třebíč
Nástěnka

Zápis z lednové rady 2020


Zápis ze schůze rady oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč dne 21. 1. 2020

 

Přítomni: Jiří Března, Stanislav Mitiska, Milan Procházka

Omluveni: Martin Hanáček, Dušan Procházka

 

Rada projednala:

a) Splnění úkolů z minulé rady:

- Jednotliví členové rady zaslali návrhy zpráv, s kterými vystoupí na valné hromadě.

- Zatím nezpracována metodika finančního ohodnocení pro trenéry, administrativu, plnění jednorázových a dlouhodobých úkolů od 2020

- Objednávka dresů zpracována a dána do výroby (ALISY – V. Kaldová, KALAS – M. Hanáček)

- Zaplaceny členské příspěvky na rok 2020 (V. Kaldová)

b) Valná hromada oddílu se uskuteční v úterý 4. února 2020 v jídelně ZŠ Budišov v 18:30.

c) Program: zpráva o činnosti (SM), zpráva o hospodaření (MP), zpráva o závodní činnosti (DP), SCM (JB), KCTM (MP, plán činnosti na 2020 (MH), různé

(zprávy jsou zpracované – některé části se opakují, DP – je třeba zkrátit a zkonkretizovat)

d) Návrh na rozšíření rady na sedm členů (MP), doplnění na valné hromadě

e) Termíny oddílového soustředění (kolize se závody McRai, ČP)

 

 

 V Třebíči 26. 1. 2020                                    Zapsal Milan Procházka

zpět

Soubory ke stažení

Zápis z lednové rady
Kalendář akcí
Hledej