TJ Spartak Třebíč
Nástěnka

Zápis z listopadové rady 2019


 Zápis ze schůze rady oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč dne 28. 11. 2019

Přítomni: Jiří Března, Martin Hanáček, Stanislav Mitiska, Dušan Procházka, Milan Procházka
Rada projednala:
1. Splnění úkolů z minulé rady:
– zhodnocení soustředění na Jalovci 7. až 10. 11. 2019 (účast 40 dětí a 6 trenérů) a vyhlášení
Sportovce oddílu (M. Procházka)
– nominace na sportovce Třebíče odeslány (J. Března)
– Valná hromada ČTA 2.11.2019 v Praze bez naší účasti
– zdravotní prohlídky v ÚSZ Brno proběhnou 16. a 17.12. – M. Hanáček
– tréninky běží podle časového rozpisu
– na soustředění se uskutečnil pohovor s Ondřejem G. a bylo mu sděleno stanovisko rady
(M. Procházka)
– děti a někteří členové už dostali týmové čelenky v oddílových barvách (ostatní si ji mohou
vyzvednout u V. Kaldové)
2. Rada rozhodla, že od roku 2020 budou mít děti až junioři příspěvek 500 Kč/rok na odbornou
lékařskou prohlídku.
3. Seznámení s finanční stránkou oddílu – příjmy a výdaje během roku 2019 na základě podkladů od
pí. Dobešové. Oddíl hospodařil s částkou cca 670.000 Kč. V současné době má k čerpání cca
300.000 Kč. Proběhnou platby za cestovné a startovné, soustředění, bazén, administrativu,.......
(M. Procházka)
Plánovaný zůstatek do roku 2020 cca 50.000 Kč.
4. Nutno zpracovat metodiku finančního ohodnocení pro trenéry, administrativu, plnění jednorázových
a dlouhodobých úkolů od 2020 (J. Března)
5. Požadované cestovné a startovné pro členy oddílu za rok 2019 bylo drobně kráceno a bude
vyplaceno ve výši 127.767 Kč (M. Procházka)
6. Proplácení cestovného stanovena sazba ve výši 4 Kč/km při vlastní dopravě na akce (školení,
soustřední,....)
7. Mezi členy oddílu byl rozeslán email s návrhem na objednávku dresů od firmy ALISY (ukázka
výrobků proběhla na Jalovci). Jejich ceny jsou zajímavé a kvalitativně jsou na úrovni firmy Kalas.
Pokud bude dostatečný zájem, tak bude objednávka u ALISY realizována ve stejném designu.
Růžová barva dresů bude řešena zatím jen přes firmu Kalas. (M. Procházka)
8. Navržen termín Valné hromady na úterý 4. února 2020. Jednotliví členové rady zpracují a zašlou
ostatním do 21.1.2020 návrh zprávy, s kterou vystoupí na valné hromadě.(zpráva o činnosti (SM), z. o hospodaření (MP), z. o závodní činnosti (DP), plán činnosti na 2020 (MH), SCM (JB), KCTM (MP))
9. Bude rozeslán email ohledně členských poplatků (děti 500 Kč, dospělí 1000 Kč) a licencí (děti a
trenéři 100 Kč, dospělí 500Kč) na rok 2020. Výše se nemění. (V. Kaldová)
10. Různé:
a) TJ Spartak pořádá 31.1.2020 společenský večer na Alfě (oddíl přispěje do tomboly)
b) Provedena inventarizace majetku oddílu – materiál v hodnotě 0,- Kč
c) Vyhlášení Sportovce města Třebíč bude 14.2.2020
d) Účast na školení trenérů: II. třídy J. Března (Nymburk), III. třídy V. Kaldová, S. Mitiska,
M. Procházka (Praha), M. Hanáček (Nymburk)
e) Financování SCM za rok 2019

V Třebíči 3.12.2019                                        Zapsal Milan Procházka

 
zpět
Kalendář akcí
Hledej