TJ Spartak Třebíč
Nástěnka

Zápis z výboru - prosinec 2020


Zápis ze schůze výboru oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč dne 21. 12. 2020

Přítomni: Milan Procházka, Jiří Března, Vendula Kaldová, Zdeněk Mezlík, Martin Hanáček, Stanislav Mitiska

Výbor projednal:

  1. Čerpání oddílových financí roku 2020 je ukončeno, podařilo se vyčerpat dotační zdroje. Finanční zpráva od paní Dobešové bude v průběhu ledna.

Realizované nákupy: 4 radary na kolo (M. Hanáček), ponožky s logem oddílu (J. Března), zelené ručníky s logem (V. Kaldová), lehká zelená bunda pro závodníky, kteří letos oddíl reprezentovali na ČP (M. Hanáček)

  1. Připomínky k činnosti oddílu:

Martin Hanáček

a)      „výbor není pravidelně informován o oddílových platbách“ – všechny finanční toky jsou schváleny předsedou (MP)

b)     „odchod závodníků z oddílu - nesoulad s názory hlavního trenéra J. Březny (odchod N. Procházkové,…..)“ – žádný nesoulad s mými názory nebyl ze strany NP prezentován - uváděný důvod byl "nespokojenost s plaveckou výkonností" a tudíž odchod za lepšími podmínkami - s žádnými jinými důvody jsem nebyl obeznámen a tím jsem to považoval v srpnu za uzavřené. (JB)

c)      „stmelení oddílu formou společných výjezdů na závody oddílovým autem, zajištěný řidič, společné rozcvičení,….“ – kdo zajistí auto, řidiče, kdo bude vést aktivity, odpovědnost, pojištění..…….????

d)     „oddílová klubovna by byla prostorem pro setkávání členů, spousta nevyužitých prostor ve městě za minimální poplatek…..“ – aktivita povolena, MH se může poptat (MP)

e)      „odměna pro trenéry“ – už bylo řešeno minulý rok – JB navrhoval vést prezenci a následně i finanční ohodnocení (nebyla ochota dále dořešit)

f)      oddílový Facebook od R. Oborného – nebyl zaslán žádný nástřel pouze dotaz k jeho realizaci – výbor není proti – za stanovených pravidel je možné ho spustit

Milan Procházka

g)     „kvalita plaveckých tréninků plaveckého oddílu upadá (není odborný dohled), paradox oproti loňským avízu“ – když je přítomen Z. Doležal je kvalita dobrá

h)     „informovanost členům ohledně běžeckých tréninků – není rovný přístup pro všechny“ – nutnost zlepšit informovanost (web nestačí)

i)       anketa Sportovec Města Třebíče – rozeslat mezi příznivce

  1. Finanční odměna 10000 Kč od ČTA za umístění v ČP mezi ty členy, kteří bodovali - J. Března pošle rozdělení podle účasti ve štafetách
  2. Výbor schválil stejnou výši členských příspěvků, příspěvků na lékařskou prohlídku 500 Kč/dítě,         600 Kč/člena na oddílové oblečení
  3. Soustředění pro celý oddíl žádné neproběhlo. Pouze tréninková skupina J. Březny měla víkendové soustředění v Nymburk – MH proč o tom výbor nevěděl? – JB nevidí důvod proč o tom všechny informovat
  4. Plánovaná soustředění v roce 2021 dle aktuální epidemiologické situace. Zatím rezervace v Nymburku (SCM a SpS, 19.-21.3.), Křižanov (KCTM, 13.-16.5.), návrh na Staré Město pod Landštejnem (SCM a SpS) – termín ??????
  5. Stan na závody (3 x 6 m) na příští sezonu s podklady Z. Mezlíka nebylo konzultováno
  6. Setkání rady leden – únor 2021 (příprava na volební valnou hromadu)

V Třebíči 31. 12. 2020                                                                                     Zapsala Vendula Procházková

zpět

Soubory ke stažení

výbor - prosinec
Kalendář akcí
Hledej