TJ Spartak Třebíč
Nástěnka

Zápis z výboru - únor 2022


Zápis ze schůze výboru oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč dne 1. 2. 2022

 

Přítomni: Milan Procházka, Jiří Března, Vendula Procházková, Martin Hanáček, Stanislav Mitiska

 

Výbor projednal:

 1. Informace o stavu členské základny k 1.1.2022 (50 členů = 18 dospělých a 32 dětí) (V. Procházková)
 2. Čerpání oddílových financí za rok 2021 dle podkladů od pí Dobešové. Zůstatek na účtu 85.670,- Kč          (M. Procházka)
 3. Výhled na oddílové příjmy: Město Třebíč 190.000Kč, členské příspěvky 30.000,- Kč, MŠMT 30.000,- Kč, sponzorské dary 30.000,- Kč = celkem 280.000,- Kč + oddílový účet 85.670,-  Kč
 4. Očekávané výdaje: pronájem bazén 40.000Kč, prohlídky 10.000Kč, startovné 70.000,- Kč, pronájmy tělocvičen 10.000Kč, dresy 30.000Kč, materiál 50.000Kč, trenéři 70.000Kč, odměny za repre 50.000Kč, náklady na organizaci závodů 20.000Kč, valná hromada 2.000Kč = celkem 352.000Kč
 5. Realizované schválené aktivity/výdaje:
 • Zdeněk Mezlík oznámil ukončení činnosti ve výboru oddílu
 • vyplacené startovné a cestovné za 2021 ve výši 126.045,- Kč (V. Procházková)
 • rozdání tri batohů (18x) a boty (3x) jako odměna za reprezentaci oddílu (V. Procházková)
 • předání computerů (8 ks) a sepsání smluv o pronájmu na 2 roky pro starší děti (M. Procházka)
 • zrušení aktivit ohledně pronájmu klubovny (navýšení schválené ceny o 50%)
 • navýšení ročních členských příspěvků: děti a studenti 1000,- Kč, dospělí 2000,- Kč
 • návrhy na termíny oddílových závodů a McRAI cupu – zápis v rámci KP
 • informace k aktuálnímu dění v ČTA, nové aktivity ze Zlína (Matěj Nekoranec) (oddíl zastupuje     J. Března)
 1. Činnost oddílu:

a)    uskutečnit valnou hromadu oddílu – datum bude upřesněn dle Covidové situace

b)    schválení navýšení příspěvku na lékařskou prohlídku pro děti (do 27 let pro studenty) na 1000,- Kč

c)    platba za měsíční oddílové plavání (1x 150,- Kč, 2x 300,- Kč)

d)    podpora dospělých – příspěvek na plaveckou dráhu v pátek od 19 do 20 hodin (platba opět 600,- Kč do konce června), příspěvek na dresy, startovné a cestovné – nutno vykazovat aktivitu během roku (nejen závodní J)

e)    společná soustředění v rámci KCTM pro všechny členy oddílu – Ústí nad Orlicí (25.-27.3.) a užší výběr Nymburk (11.-13.11.)

f)      možnost zřízení triatlonové akademie ve Zlíně (Michaela Mitisková a Jakub Auf)

g)     další oddílové aktivity – běh, cyklozávod,… (M. Hanáček)

 

V Třebíči 19. 2. 2022                                                                        Zapsala Vendula Procházková

zpět

Soubory ke stažení

únor 2022
Kalendář akcí
Hledej