TJ Spartak Třebíč
Nástěnka

Zápis z výboru - září 2020


Zápis ze schůze výboru oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč dne 1.9. 2020

Přítomni: Milan Procházka, Jiří Března, Vendula Kaldová, Zdeněk Mezlík, Martin Hanáček, Stanislav Mitiska, Dušan Procházka

Výbor projednal:

- Organizace Duatlonu Kamenná – M. Procházka, rozdělení úkolů.

- Přestup Nikoly Procházkové do KONRAD TOOLS TEAM Brno. Předsedou oddílu žádost o přestup u ČTA již potvrzena.

- J. Března informoval o čerpání peněz SCM a SpS pro rok 2020. Návrh na uspořádání soustředění pro triatlonisty, jichž se to týká – dočerpání příspěvku.

- J. Března bude v nejbližší době informovat o nominacích na štafety na ČP ve Zlíně. Všichni nominovaní jsou povinni svoji účast rychle potvrdit nebo ji odmítnout.

- Termíny soustředění:

            Jalovec 13. – 15.11 2020 – pro celý oddíl

            Nymburk 27. – 29.11 2020 – výběr KCTM

- Stanoven termín Valné hromady oddílu 5. 1. 2021 v 19 hod. Místo bude upřesněno.

- Zazněl návrh na motivační vyplácení odměn za start na ČP a účast ve štafetách ČP – do příští schůze si připravit různé možnosti zmíněného odměňování.

- Přestup některých dětí do Plaveckého oddílu. Úbytek dětí na drahách – středeční dráhy zredukovány na 3. Naše jedna dráha 17-18 hod bude nabídnuta Plaveckému oddílu. Pan Z. Doležal bude informován V. Kaldovou.

- Do příští schůze si ti členové, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu oddílu a trénování dětí, připraví své návrhy, jak se budou podílet na trénování (den, čas, druh tréninku).

- M. Hanáček dal podnět pro uspořádání „Letního tábora pro triatlonisty“ Do příště se nad tím zamyslet, kdo a jak by se na tom mohl podílet. Organizace a náplň. J Března navrhuje formu „ Letní příměstský tábor“ s nutností zajištění regenerace (nutno sehnat prostor pro odpočinek mezi tréninkovými fázemi nebo je pouštět mezi fázemi na oběd domů)

- Do konce roku 2020 proběhne ještě jedna schůzka rady oddílu. Termín bude stanoven na začátek prosince.

 

V Třebíči 2. 9. 2020                                         Zapsala Vendula Kaldová

zpět

Soubory ke stažení

Zápis_9_2020
Kalendář akcí
Hledej